Reklama
 
Blog | Aleš Ziegler

Výzva k odstoupení děkana právnické fakulty v Plzni

Tak je to tady, na plzeňských právech se už zase svrhává děkan. Dovoluji si sem nasdílet výzvu k jeho odchodu, respektive tu její část, jejímž jsem hlavním autorem.

Pokud jste student, učitel či sekretářka na právnické fakultě v Plzni, můžete se k ní připojit zde. Pokud se zajímáte o kontext, tady je stručné shrnutí situace. A dále už následuje vlastní text výzvy:

 

 

Reklama

My, členové akademické obce fakulty právnické,

 

vyzýváme

 

prof. JUDr. Květoslava Růžičku CSc.,

 

aby odstoupil z funkce děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Domníváme se, že za necelé čtyři měsíce, po které tuto pozici zastává, již prokázal svou nezpůsobilost fakultu řídit, a jeho setrvání v děkanském křesle ohrožuje nejen již tak těžce poškozenou pověst, ale samotnou existenci fakulty právnické.

 

V době, kdy prof. Růžička nastoupil do funkce, zdálo se, že fakulta již překonala těžké období a je na nejlepší cestě stát se znovu respektovanou vzdělávací institucí. S lítostí konstatujeme, že tyto naděje se nenaplnily. V době jeho zvolení, stejně jako dnes, bylo zřejmé, že jediná možná budoucnost fakulty je v navázání na to dobré z její složité minulosti, a v razantním rozchodu s tím špatným. Ani jedno se prof. Růžičkovi nepodařilo.

 

Přední odborníci, na nichž vždy stála vědecká reputace fakulty, dnes mluví o odchodu, spolu s mnoha nadějnými mladými akademiky, na nichž by mohla stát v budoucnu. Vůbec nejuznávanější osobnost z naší akademické obce, Karel Eliáš, na protest proti děkanovým metodám odstoupil z funkce proděkana. Tyto alarmující skutečnosti nechávají prof. Růžičku chladným, navzdory tomu, že by velice snadno mohly vést k zániku fakulty.

 

 Prof. Růžička nedokázal ani zúčtovat s neblahým dědictvím děkanů Kindla a Zachariáše, a jeho schopnost přesvědčivě vyvracet skandální pověsti, neustále se šířící ve fakultních kuloárech i v médiích, se limitně blíží nule. Opět jsou vypisována výběrová řízení na nová pracovní místa bez ohledu na reálné potřeby a finanční možnosti fakulty, zato na dobu těsně před volbami do akademického senátu, studenti jsou znovu-přijímáni ke studiu rozhodnutím děkana proti doporučení komise zřízené ke zvýšení transparentnosti tohoto procesu, dnes již bývalý tiskový mluvčí fakulty byl placen z fondu určeného k vyplácení stipendií studentůma bylo by možné pokračovat.  Vlastní podíl pana děkana na neslavné minulosti plzeňských práv vychází najevo právě v těchto dnech, přičemž jeho vysvětlení se vyznačují důvěryhodnosti srovnatelnou s vyprávěním JUDr. Ivana Tomažiče PhD. o vzniku jeho disertační práce.

 

Z těchto důvodů Vás vyzýváme, pane děkane, zachovejte si důstojnost, a odstupte.  

 

Zároveň vyzýváme akademický senát, aby do čela fakulty zvolil osobu, jejíž odborný kredit a manažerské schopnosti budou zárukou jejího přežití a řádného rozvoje.

 

Rovněž apelujeme na orgány Západočeské univerzity, aby se situací na fakultě právnické, která vrhá špatné světlo nejen na ZČU, ale i na celé české vysoké školství, začaly vážně zabývat.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama